Działanie 6.6 - Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr RPZP.06.06.00-IP.02-32-K37/18 – stan na dzień 31.12.2018 r. Pobierz plik