Działanie 8.1 - Lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach Działania 08.01.00 RPO WZ 2014-2020 - stan na dzień 31 lipca  2020 r. Pobierz plik