Działanie 7.7 (N06) - Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.07.00-IP.02-32-N06/21 – stan na dzień 31.03.2021 r. Pobierz plik