Aktualności

Spotkanie z prezentacji Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 tym razem w Złocieńcu
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
Złocieniecki Ośrodek Kultury w dniu 22 października gościł uczestników spotkania informacyjnego, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz zaprosił przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw, zainteresowanych nowymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Konferencja na Zamku.
Dodano przez: Daniel Sawicki
Zamek w Świdwinie dnia 20 października był miejscem zorganizowania spotkania informacyjnego, promującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Było to kolejne spotkanie na zaproszenie Marszałka województwa zachodniopomorskiego p. Olgierda Geblewicza na które przybyli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, fundacji oraz przedsiębiorstw.
W poniedziałek, 19 października w Karlinie odbyło się spotkanie informacyjne, promujące Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Dodano przez: Daniel Sawicki
Marszałek województwa zachodniopomorskiego p. Olgierd Geblewicz zaprosił przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw, zainteresowanych nowymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.  
W Choszcznie rozmawiano o funduszach europejskich w perspektywie 2014-2020
Dodano przez: Daniel Sawicki
16 października w Choszcznie odbyło się kolejne z cyklu spotkanie informacyjne, promujące Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Na zaproszenie Marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, przybyli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorstw, zainteresowaninowymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.
Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej - IV edycja
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniach 15-16października br. w Szczecinie w Hotelu Radisson Blu odbyła się konferencja Zachodniopomorskie Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej.
W dniu 15 października 2015 r. w Koszalinie odbyła się  kolejna z cyklu konferencji informacyjnych dotyczących założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wydarzenie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, skierowane było do przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń  oraz przedsiębiorców zainteresowanych pozyskiwaniem środków w ramach  kolejnej perspektywy finansowej.
W dniu 14 października 2015 r. w Kołobrzegu odbyła się  konferencja informacyjna dotycząca założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Dodano przez: Daniel Sawicki
Na zaproszenie organizatora wydarzenia marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza na konferencję przybyli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń oraz przedsiębiorcy zainteresowani pozyskiwaniem środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Wydarzenie miało miejsce w Regionalnym Centrum Kultury przy ul. Solnej w Kołobrzegu.
Spotkanie w Darłowie z prezentacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020
Dodano przez: Katarzyna Sobieraj
12 października 2015 roku w Darłowie odbyło się spotkanie informacyjne na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.
Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020. Lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych.
Dodano przez: Daniel Sawicki
Została zatwierdzona lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020. Wznowienie naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla PCPR i OPS w trybie pozakonkursowym.