Szkolenie - „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”

Dodano przez: Alicja Giszczak

Zaproszenie na szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 

Dnia 12 czerwca 2017 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. zasad przetwarzania danych osobowych, gromadzenia danych, tworzenia i zgłaszania zbiorów do GIODO oraz zabezpieczenia danych osobowych będących w posiadaniu Beneficjenta.
 

Forma: szkolenie w formie warsztatu
Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna
Czas trwania: 09:00 – 16:00
 

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 6 czerwca 2017 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza. Pobierz plik
 

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu.
 

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
 

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, w związku z tym prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.
 

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!