Szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS” – zrealizowane

Dodano przez: Kamil Paćkowski

3 czerwca 2019. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowej realizacji projektu, w tym zarządzania projektem, zasad promocji, monitorowania i ewaluacji oraz przygotowania do kontroli. Wzięło w nim udział 14 osób.


Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Rulińska – Ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, systemu służby zdrowia. Trener z kilkunastu letnim doświadczeniem z zakresu przygotowania projektów, jak i ich realizacji.

Podczas szkolenia omówiono m.in. obowiązujące procedury związane z realizacją projektów, wynikające z zapisów umowy o dofinansowanie projektu, poruszono kwestie dotyczące zarządzania projektem, wymogów związanych z informacją i promocją projektu oraz na przygotowaniu się do procesu kontroli projektu.

Pobierz plik:
Prezentacja ze szkolenia