Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA” - 6 listopad 2017r.

Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 6 listopada 2017 r. w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Koszalinie odbyło się szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA”.
Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem szkolenia było zdobycie wiedzy nt. prawidłowego opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem systemu informatycznego SOWA. Wzięło w nim udział 18 osób.
Szkolenie poprowadziła Pani Małgorzata Rulińska – Ekspert Europejskiego Funduszu Społecznego z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, wykluczenia społecznego, systemu służby zdrowia. Trener z 12 letnim doświadczeniem z zakresu przygotowania projektów, jak i ich realizacji.
Podczas szkolenia omówiono m.in. główne polityki związane ze wdrażaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, poruszono kwestię charakterystyki grup docelowych, identyfikacji barier równościowych oraz praktycznego wykorzystania mechanizmu racjonalnych usprawnień. W szczególności skupiono się na specyfice pracy z generatorem wniosków aplikacyjnych SOWA, zwracając wyjątkową uwagę na takie aspekty jak konstruowanie budżetu, koszty pośrednie w projekcie, odpowiedni dobór wskaźników, czy zakupy w ramach środków trwałych i cross-financingu.
Prezentacja ze spotkania