Szczecin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”

Dodano przez: Alicja Giszczak

W dniu 3 lipca 2019 r. odbędzie się szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”, adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. nieprawidłowości i nadużyć do jakich może dojść w trakcie realizacji projektu, jak również przygotowania się do kontroli.
 

  • Forma: szkolenie w formie warsztatu

  • Miejsce:Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41, sala konferencyjna (127)

  • Czas trwania:09:00 – 16:00

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 26 czerwca 2019 r. do godz. 10:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
 

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
 

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Informacja zostanie wysłana tylko do osób, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. Prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.
 

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!