Poddziałanie 1.2.1. - Lista wniosków zakwalifikowanych do negocjacji

Dodano przez: Daniel Sawicki

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/20. Pobierz plik