Poddziałanie 1.2.2 - Lista zawartych umów

Dodano przez: Daniel Sawicki

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów dla Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-001/16 – stan na dzień 30 czerwca 2017 r.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.