Aktualności

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniach 28-29 czerwca 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Koszalin - Zapraszamy na szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS”
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniu 27 czerwca 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektów w ramach PO WER
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnej za wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na terenie województwa zachodniopomorskiego przekazuje przygotowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju "Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER".
Szczecin - Szkolenie pn. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS”
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniu 14 czerwca 2018 r. odbędzie się szkolenie pn. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS”, adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach ...
2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS” – zrealizowane
Szczecin - Szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS”
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniu 29 maja 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS.  
Szczecin - 2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniach 16-17 maja 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt. kwalifikowalności wydatków w projektach EFS, w tym kwalifikowalność uczestników projektu, wkład własny, cross-financing, środki trwałe, wprowadzenia mechanizmu racjonalnych usprawnień, a także wiedzy nt. księgowości,...
XII Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Policach
Dodano przez: Daniel Sawicki
18 kwietnia br. odbyła się XII Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w kompleksie rehabilitacyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Policach przy ul. Janusza Korczaka 41.
Dni Otwarte Funduszy Europejskich - weź udział w V edycji
Dodano przez: Daniel Sawicki
Dołącz do największej akcji promującej projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce.
Dni Otwarte Funduszy Europejskich -  już po raz piąty
Dodano przez: Daniel Sawicki
Dołącz do największej akcji promującej projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce.