Aktualności

Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP). Już dostępny dla przedsiębiorców
Dodano przez: Daniel Sawicki
Prowadzisz firmę, myślisz o wprowadzeniu zmian, usprawnień w jej funkcjonowaniu, masz pomysł na innowacyjny projekt?
Działanie 1.2 - Informacja po spotkaniu
Dodano przez: Daniel Sawicki
11 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.  
Informacja po szkoleniu 28-29.06.2018 r.
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniach 28-29 czerwca 2018 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz księgowości w projektach.   Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  
Szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020” – zrealizowane
Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 19 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020”.
Informacja po szkoleniu 27.06.2018 r.
Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 27 czerwca 2018 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Szczegółowe warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach EFS”.   Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do potencjalnych projektodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego...
Koszalin - Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA”
Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 18 lipca 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Szczecin - Zaproszenie na szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu SOWA”
Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 19 lipca 2018 r. odbędzie się szkolenie adresowane do potencjalnych projektodawców deklarujących chęć realizacji projektów z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1  - Nabór wniosków  o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym
Zaproszenie na spotkania informacyjne w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy POWER 2014-2020
Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 11 lipca 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 17 lipca 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy POWER 2014-2020 , Poddział...
Szkolenie pn. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS” zrealizowane
Dodano przez: Daniel Sawicki
Dnia 14 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS”.