Aktualności

Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach PO WER 2014-2020 – zrealizowane
Zapraszenie na szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniach 22-23 maja 2019 r. odbędzie się 2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków EFS”, adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy nt.kwalifikowalności wydatków w projektach EFS, w tym...
Poddziałanie 1.2.1 - Lista zawartych umów
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje ostateczną listę zawartych umów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18 – stan na dzień 30 kwietnia 2019 r. Pobierz plik
Zapraszamy na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” (Szczecin)
Dodano przez: Kamil Paćkowski
W dniu 8 maja 2019 r. odbędzie się szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”, adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
IX Giełdy Pracy na Uniwersytecie Szczecińskim
Dodano przez: Kamil Paćkowski
8 kwietnia br., na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Mickiewicza 64 oraz 9 kwietnia br., na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Cukrowej 8, odbyły się Giełdy Pracy, zorganizowane przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego.
Poddziałanie 1.2.1. - Lista projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej
Dodano przez: Daniel Sawicki
W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które:   - zostały wybrane do dofinansowania z uwzględnieniem projektów po procedurze odwoławczej, - uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane, lecz nieprzyjęte  do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji w ramach ww. konkursu,    oraz informację o składzie...
Poddziałanie 1.2.1. - Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu negocjacji
Dodano przez: Alicja Giszczak
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18 po procedurze odwoławczej. Pobierz plik
Szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” w ramach PO WER 2014-2020 – zrealizowane
Dodano przez: Kamil Paćkowski
Dnia 28 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania wniosku o płatność. Szkolenie w formie warsztatów skierowane było do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Szczecin - Zapraszamy na 2 - dniowe szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”
Dodano przez: Daniel Sawicki
W dniach 6-7 grudnia 2018 r. odbędzie się szkolenie pn. „Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS”. Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz instytucji, których projekty zostały skierowane do negocjacji w ramach konkursu nr POWER.01.02.01-IIP.22-32-001/18. Natomiast, w przypadku wolnych...
Poddziałanie 1.2.1 - Lista wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji
Dodano przez: Daniel Sawicki
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18. Pobierz plik