Działanie 6.9 - Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny wniosków

Dodano przez: Daniel Sawicki

W związku z zakończeniem I etapu – oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr FEPZ.06.09-IP.01-001/23 dla Działania 6.9 FEPZ 2021-2027, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny wniosków w ramach naboru nr FEPZ.06.09-IP.01-001/23, Działania 6.9 programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Link do naboru
 

Obowiązujące wersje dokumentów dostępne są na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl