Działanie 6.9 - Aktualizacja Harmonogramu naboru

Dodano przez: Daniel Sawicki

Dnia 16 listopada 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach FEPZ 2021-2027 zaktualizował Harmonogram oceny wniosków dla naboru nr  FEPZ.06.09-IP.01-001/23.
 

Obowiązująca wersja Harmonogramu oceny wniosków dostępna jest na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl
.

Link do naboru

W kwestiach spornych rozstrzygniecie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.