Działanie 6.6 - Informacja o projektach zakwalifikowanych do II etapu oceny wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak

W związku z zakończeniem I etapu – oceny formalnej wniosków w ramach naboru nr  FEPZ.06.06-IP.01-001/23 dla Działania 6.6 FEPZ 2021-2027, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Informację o projektach zakwalifikowanych do II etapu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr FEPZ.06.06-IP.01-001/23, Działania 6.6 Rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie.  Link do naboru
 

Obowiązujące wersje dokumentów dostępne są na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz  oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl