Działanie 6.23 (typ 1) - Nabór wniosków w trybie niekonkurencyjnym

Dodano przez: Kamil Paćkowski

Dnia 14 listopada 2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny.

Przedmiotem naboru jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.23. Usługi wczesnej interwencji kryzysowej oraz usługi dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym – typ 1, Numer naboru: FEPZ.06.23-IP.01-001/23. Link do naboru

Obowiązująca wersja Regulaminu wyboru projektu dostępna jest na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl .

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.