Działanie 6.22 - Ogłoszenie naboru w trybie konkurencyjnym

Dodano przez: Alicja Giszczak

Dnia 17.11.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów wybieranych w sposób konkurencyjny.
 

Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny, numer naboru: FEPZ.06.22-IP.01-002/23. Link do naboru
 

Obowiązująca wersja Regulaminu wyboru projektów dostępna jest na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl .
 

W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24.11.2023 r., w formie wideokonferencji na żywo, o godz. 10:00 na platformie Zoom (www.zoom.us).
 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz online, dostępny tutaj do 23.11.2023 r., do godz. 14:30.
 

Zapraszamy!!!