Działanie 6.15 - Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Alicja Giszczak

W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach naboru nr FEPZ.06.15-IP.01-001/23, w terminie naboru tj. od 19.07.2023 r. do 14.08.2023 r., złożone zostały 4  wnioski o całkowitej wartości projektów wynoszącej 54 620 698,00 PLN. Link do naboru
 

Obowiązujące wersje dokumentów dostępne są na stronie https://rpo.wzp.pl/fepz oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl