Pytania ogólne

. Czy w ramach konkursów w PO KL można zakupić komputery oraz podstawowe meble, które są niezbędne do realizacji projektu?

Czy na etapie składania wniosku istnieje możliwość dołączenia własnego załącznika, który nie jest wymagany przez Wojewódzki Urząd Pracy, np. wyniki wstępnej rekrutacji osób chętnych na szkolenia?

Na czym polega cross-financing (finansowanie krzyżowe)?

Czy istnieją dodatkowe wytyczne dotyczące organizowania praktyk u pracodawcy?

Czy program PO KL obejmuje wsparciem szkoleniowym cudzoziemców?

Jakie osoby możemy zaliczyć do osób pozostających bez zatrudnienia?

Jakie należy stosować proporcje w odniesieniu do grupy docelowej, która jest określona w kryterium strategicznym? Jaki procent grupy docelowej, powinny stanowić grupy osób wymienione w danym kryterium?

Strona 9 z 9 stron ‹ Pierwsza  < 7 8 9