Priorytet IX

Czy akceptowane będzie organizowanie kursów językowych i komputerowych w grupach 6-osobowych w ramach Poddziałania 9.6.2 POKL?

Kto stanowi grupę docelową Poddziałania 9.1.1 POKL?

Jaka jest minimalna wartość projektu w ramach konkursu nr 1/9.2/12?

Czy w ramach konkursu nr 1/9.1.2/12 projektodawca jest zobowiązany wnieść wkład własny do projektu?

Czy w roku 2012 będzie organizowany konkurs w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Jak należy rozumieć pojęcie obrotów w przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Czy wartość projektu należy rozumieć jako wartość dofinansowania ?

Czy w ramach Poddziałania 9.1.1 mogę od podstaw wybudować przedszkole? Posiadam już grunt bez budynków?

Jaka jest minimalna wartość projektu w ramach konkursu nr 1/9.5/11 ?

Czy w ramach konkursu nr 1/9.5/11 projektodawca musi wnosić wkład własny do projektu?

Strona 2 z 7 stron  < 1 2 3 4 >  Ostatnia ›