Oferta współpracy ponadnarodowej

Dodano przez: admin

Istytut Relacji w Rodzinie, jako NGO zajmuje się bezrobotnymi, w szczególności dziećmi, osobami młodymi oraz kobietami.

Dodano przez: admin

Instytucja MiStra (MIGRANT INCLUSION STRATEGIES IN EUROPEAN CITIES) jako jeden z partnerów współpracujących z Krajową Instytucją Wspomagającą planuje złożenie projektu w ramach tematu dotyczącego młodzieży wcześnie opuszczającej system edukacji (ang. drop outs).

Dodano przez: admin

Uprzejmie informujemy, iż Krajowa Instytucja Wspomagająca otrzymała informacje o 8 regionalnych konkursach na projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które zostały ogłoszone w Szwecji.

Dodano przez: admin

Projekt realizowany przez European University Viadrina Frankfurt nad Odrą dotyczy budowy i szerokiego wykorzystania platformy, która znajduje się we Frankfurcie nad Odrą oraz w Słubicach i ma być wykorzystywana przez światową społeczności naukowców.

Dodano przez: admin

Głównym celem przedsięwzięcia poprawa jakości życia społeczności romskiej poprzez zapewnienie bezpłatnej platformy e-learningowej w edukacji.

Dodano przez: admin

OFS-FP (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Professionale) i Befree (ekspert w zakresie przemocy wobec kobiet - gender violence), są w trakcie przygotowania projektu mającego na rzecz zwiększenie świadomości w zakresie handlu ludźmi w celach wykorzystania na tle seksualnym i turystyki seksualnej.

Dodano przez: admin

Szwedzki Urząd Pracy, Arbetsförmedlingen, jest pomysłodawcą i właścicielem projekt EFS pt. „Równe szanse", realizowanego do czerwca 2014 roku. Projekt ten, zgodnie ze swoim motto, ma „otworzyć drzwi dla osób niepełnosprawnych i zmienić postawy poprzez pokazanie umiejętności i zdolności tych osób".