Aktualności

Dodano przez: admin

Dnia 24 sierpnia 2012 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adam Zdziebło podpisał zmienioną wersję Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca POKL informuje, iż zaplanowane na dzień 27 sierpnia 2012 r. posiedzenie Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr 1/9.2/PWP/12 nie odbyło się z uwagi na brak wniosków podlegających ocenie merytorycznej.

Dodano przez: admin

Strona szwedzka, będąca liderem projektu ponadnarodowego „Inclusive Europe”, w którym partnerem jest również Krajowa Instytucja Wspomagająca, mają przyjemność zaprosić do udziału w corocznej konferencji WorkingLife 2012. Konferencja została podzielona na dwa dni.

Dodano przez: admin

Dnia 14 sierpnia 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/7.2.1/PWP/12 na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania:

Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż trwa nabór wniosków na konkurs otwarty nr 1/9.2/PWP/12.

Dodano przez: admin

Dnia 17 lipca 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs otwarty nr 1/9.2/PWP/12 na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Działania:

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL" z 1 stycznia 2012 r., publikuje listę zawartych umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/8.1.2/IN/11. Stan na dzień 30.06.2012r.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów, którzy złożyli Deklarację poufności w ramach posiedzenia nr I w ramach konkursu nr 1/8.1.2/IN/11.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje ostateczną listę umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1/9.2/IN/11 zawartych do dnia 31 maja 2012 r.

Dodano przez: admin

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów, którzy złożyli Deklarację poufności w ramach posiedzenia nr 4 w ramach konkursu nr 1/9.2/IN/11.