Aktualności

Dodano przez: admin

W związku z faktem, iż wartość rekomendowanych, w wyniku prac Komisji Oceny Projektów, wniosków o dofinansowanie projektów nie wyczerpie dostępnej alokacji dla konkursu, konieczne jest wznowienie naboru wniosków.

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1/6.1.1/PWP/12
Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca przedstawia szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w odniesieniu do danego konkursu.

Dodano przez: admin

Krajowa Instytucja Wspomagająca rozpoczyna nabór uczestników na V Ponadnarodowe Forum Partnerskie. Forum odbędzie w dniach 20-21 listopada br. w Warszawie.

Informacja dotycząca harmonogramu konkursu otwartego nr 1/9.2/PWP/12
Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Instytucja Pośrednicząca przedstawia szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w odniesieniu do danego konkursu.

Informacja dotycząca konkursu otwartego 1/9.2/PWP/12
Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż trwa nabór wniosków na konkurs otwarty nr 1/9.2/PWP/12.

Informacja w sprawie Harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu otwartego nr 1/8.1.3/PWP/12
Dodano przez: admin

Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r., Instytucja Organizująca Konkurs zobowiązana jest do zamieszczania na swojej stronie internetowej szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i naboru wniosków do dofinansowania (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie).

Informacja dotycząca zawieszenia konkursu otwartego nr 1/8.1.3/PWP/12
Dodano przez: admin

Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Instytucji Organizującej Konkurs - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, z dniem 26 września 2012 r. zostaje zawieszony konkurs nr 1/8.1.3/PWP/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dodano przez: admin

Informujemy, iż zmianie uległy zapisy Dokumentacji Konkursowych dla wskazanych poniżej konkursów: 1/6.1.1/PWP/12, 1/7.2.1/PWP/12, 1/9.2/PWP/12.

Informacja dotycząca konkursu otwartego 1/9.2/PWP/12
Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż trwa nabór wniosków na konkurs otwarty nr 1/9.2/PWP/12.

Dodano przez: admin

Zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż trwa nabór wniosków na konkurs otwarty nr 1/8.1.3/PWP/12.