Aktualności

Dodano przez: admin

Dnia 24 maja br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/VII/IN/10 na projekty w ramach:

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Dodano przez: admin

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram dla konkursu zamkniętego nr 1/6.1.1/IN/09.

Dodano przez: admin

Dnia 13 października br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/9.2/IN/09 na projekty w ramach:

Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Dodano przez: admin

Dnia 13 października br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/6.1.1/IN/09 na projekty w ramach:

Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich