2020

Barometr Europejskiego Rynku Pracy Listopad 2020 r. 

W listopadzie Europejski Barometr Rynku Pracy wynosi 98.5 punktu. Wskaźnik wiodący opublikowany przez Europejską Sieć Publicznych Służb Zatrudnienia i Instytut Badań nad Zatrudnieniem (IAB) wskazuje zatem na umiarkowanie negatywny rozwój europejskiego rynku pracy w nadchodzących miesiącach.

W okresie wiosennej blokady europejski rynek pracy był w szoku. Podczas gdy druga fala koronowa utrudnia jej odbudowę, nie oczekuje się kolejnego spowolnienia w całej Europie

wyjaśnia szef prognoz IAB, Enzo Weber, który zainicjował Europejski Barometr. 

Podwskaźnik Europejskiego Barometru Rynku Pracy dotyczący rozwoju bezrobocia osiągnął w listopadzie 99.1 punktu. Bezrobocie wyrównane sezonowo może zatem nieznacznie wzrosnąć. Podwskaźnik zatrudnienia wynoszący 98.0 punktów odzwierciedla umiarkowanie pesymistyczne prognozy służb zatrudnienia dotyczące zatrudnienia krótkoterminowego. 

Tej jesieni wartości barometru w poszczególnych krajach są niezwykle rozbieżne. Odzwierciedla to zróżnicowany rozwój i zakres drugiej fali koronowej oraz reakcje rządu, które są znacznie mniej jednolite w porównaniu z pierwszą wiosenną blokadą.

Szereg czasowy Europejskiego Barometru Rynku Pracy, w tym jego komponenty dla wszystkich 16 uczestniczących służb zatrudnienia (w tym dla Polski), jest dostępny również pod adresem http://www.iab.de/Presse/elmb-components 

Więcej informacji na temat Europejskiego Barometru Rynku Pracy można znaleźć pod adresem https://www.iab-forum.de/en/launch-of-the-european-labour-market-barometer/.

Żródło: https://www.pesnetwork.eu/pl/2020/12/03/european-labour-market-barometer/ 

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.