Prognoza zatrudnienia netto w II kwartale 2019 r.

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Zachodniopomorscy pracodawcy podtrzymują duży optymizm w zakresie planów zatrudnieniowych w II kwartale 2019 roku. Prognoza zatrudnienia dla Pomorza Zachodniego na Q2 (kwiecień –czerwiec) wyniosła 15,4%. Wskaźnik wzrósł o 3,9 p. proc. w porównaniu z Q1.

Przedstawiona prognoza netto zatrudnienia jest wyrażoną w procentach różnicą, pomiędzy liczbą respondentów przewidujących wzrost zatrudnienia, a liczbą respondentów deklarujących jego spadek.