Prognoza zatrudnienia netto w I kwartale 2019 r.

Dodano przez: Andrzej Świeboda

W I kwartale 2019 roku, potrzeby zachodniopomorskich pracodawców w kontekście planów zatrudnieniowych, nadal pozostają wysokie. Całkowite zwiększenie zatrudnienia deklaruje 11,5% badanych podmiotów gospodarki narodowej. 

Przedstawiona prognoza netto zatrudnienia jest wyrażoną w procentach różnicą, pomiędzy liczbą respondentów przewidujących wzrost zatrudnienia, a liczbą respondentów deklarujących jego spadek.