Obchody 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia

Dodano przez: Paweł Nowak

W tym roku przypada 100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia. Szczególnie uroczyste obchody nawiązują do podpisania przez Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego – 27 stycznia 1919 roku -  Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Akt ten uznaje się za początek polskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

Z tej okazji Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zorganizował 5 lutego br. galę podsumowującą jubileusz. Uroczystość odbyła się w Sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.  Była ona z jednej strony okazją do wspólnego świętowania i wspomnień, a z drugiej do przypomnienia historii oraz aktualnych wyzwań stojących przed Publicznymi Służbami Zatrudnienia. Podczas spotkania nie zabrakło także odniesień do aktualnej sytuacji na rynku pracy.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni  goście, a wśród nich m.in. członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Maria Ilnicka-Mądry, starostowie, dyrektorzy powiatowych urzędów pracy, byli i obecni pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz pracownicy powiatowych urzędów pracy z naszego województwa. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Stanisława Wziątka, który w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważną rolę pełniły i pełnią Publiczne Służby Zatrudnienia. Oferujemy wsparcie instytucjonalne, ale w każdym przypadku powinniśmy podejść do potrzeby konkretnego człowieka indywidualnie, ze zrozumieniem. Dziękuję państwu za takie rozumienie misji, oddanie dla sprawy, oddanie dla pracy i drugiego człowieka. Bardzo istotne jest to, że potrafimy znaleźć odpowiednią równowagę między profesjonalizmem i wrażliwością. Jestem przekonany, że o profesjonalizmie nie muszę mówić w tym gronie, ale o wrażliwości mówić trzeba zawsze – podkreślił Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Następnie głos zabrał Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda, który w swoim przemówieniu nawiązał do historii kształtowania się publicznych służb zatrudnienia, wskazał na problemy współczesnego rynku pracy i czekające nas wyzwania, a także przedstawił obecną sytuację na zachodniopomorskim rynku pracy.

Swoimi doświadczeniami z zakresie aktywności Publicznych Służb Zatrudnienia podzielili się również, Dyrektor PUP w Łobzie Jarosław Namaczyński, który w swoim wystąpieniu przedstawił rozwój urzędu pracy w regionie na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie oraz Starosta powiatu wałeckiego Bogdan Wankiewcz, który odniósł się do roli urzędu pracy w rozwoju samorządności lokalnej.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie okolicznościowych statuetek oraz podziękowań dyrektorom powiatowych urzędów pracy oraz starostom za skuteczne działania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Konferencję zakończył Andrzej Przewoda - Dyrektor WUP w Szczecinie, który wręczył symboliczne podziękowania wszystkim byłym pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przybyłym na spotkanie.

Uroczystość obchodów uświetnił koncert tria muzycznego Baltic Neopolis Orchestra.


Z okazji przypadającego święta, wszystkim Pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia, zostały przekazane życzenia nieustannego zapału w realizowaniu nowych przedsięwzięć, zadowolenia z pełnionej służby oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.