Nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich pracodawców w dalszym ciągu optymistyczne

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Na podstawie wyników badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2022 r.” można stwierdzić, że nastroje zatrudnieniowe badanych pracodawców pozostają umiarkowanie optymistyczne.

Spośród 500 biorących udział w badaniu pracodawców, 15% przewiduje zwiększenie zatrudnienia, 10% zamierza redukować etaty, a 65% nie planuje zmian w najbliższym kwartale.

Prognoza netto zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi +5%.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, nastroje zatrudnieniowe pracodawców uległy zmianie (spadek wartości prognozy netto o 8 punktów procentowych). O ile w przypadku prognozy na II kwartał można było mówić o wyraźnym optymizmie, to prognoza na III kwartał wskazuje na wyraźne pogorszenie nastrojów zatrudnieniowych. Uwzględniając jednak nowe okoliczności prowadzenia działalności gospodarczej – wojna na Ukrainie, wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe, problemy z funkcjonowaniem łańcuchów dostaw, wysokie koszty energii – wynik ten świadczy o optymizmie zachodniopomorskich pracodawców.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.