Badanie dot. kluczowych branż i zawodów szkolnictwa zawodowego w kontekście rozwoju zachodniopomorskiego rynku pracy.

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do końca sierpnia br. realizuje badanie dot. kluczowych branż i zawodów szkolnictwa zawodowego w kontekście rozwoju zachodniopomorskiego rynku pracy.

Wypełniając anonimową ankietę, Pracodawcy mają wpływ na określenie obszarów kształcenia branżowego, które są aktualnie i będą w perspektywie najbliższych 5 lat kluczowe dla zachodniopomorskiej gospodarki. Badanie dostarczy również informacji które znacznie ułatwią adekwatną reakcję publicznych służb zatrudnienia na napływające od pracodawców sygnały świadczące o występującym na rynku pracy deficycie pracowników. Celu tego nie uda się osiągnąć bez Państwa życzliwego zaangażowania.

Wszystkich Pracodawców zainteresowanych wzięciem udziału w badaniu, a którzy nie otrzymali od nas indywidualnego zaproszenia, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: zorp@wup.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: 91 42 56 179. Po wyrażeniu chęci wzięcia udziału w badaniu, otrzymacie Państwo dostęp (link) do narzędzia badawczego w wersji elektronicznej. 

Zapraszamy pracodawców z terenu województwa zachodniopomorskiego do włączenia się w proponowane działanie, poprzez udział w badaniu.

Badanie jest realizowane przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy.