Aktualności

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Z najnowszych (szacunkowych) danych z powiatowych urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego wynika, że mamy do czynienia z kontynuacją pozytywnych zmian na regionalnym rynku pracy. Liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim na koniec kwietnia 2016 roku wyniosła 74 990 osób, a zatem zmniejszyła się o 5 203 osoby w stosunku do marca br., a zarazem o 15 808 osób w odniesieniu do kwietnia 2015 roku. Tym samym nadal zauważalne jest wyraźne ożywienie...

Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 1/2016
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

przekazujemy pierwszy w tym roku, egzemplarz ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierający informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

Dodano przez: Paweł Nowak

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z cyklicznych badań pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim", opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Przedstawiony raport z wyników badania, obrazuje nastroje zatrudnieniowe pracodawców w II kwartale 2016 roku.

Dodano przez: Paweł Nowak

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z cyklicznych badań pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim", opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Przedstawiony raport z wyników badania, obrazuje nastroje zatrudnieniowe pracodawców w I kwartale 2016 roku.

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

przekazujemy ostatni czwarty w tym roku, egzemplarz ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierający informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

Partnerstwo Lokalne Na Rzecz Badań Rynku Pracy
Dodano przez: Andrzej Świeboda

W dniach 29.10.2015 r. – 30.10.2015 r. odbyło się spotkanie w formie praktycznych warsztatów z udziałem przedstawicieli powiatowych urzędów pracy. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Badań Rynku Pracy, zawartego pomiędzy Powiatowymi Urzędami Pracy z terenu województwa zachodniopomorskiego, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy przedstawia raport z badania pn. Potrzeby zatrudnieniowe zachodniopomorskich pracodawców w zakresie zawodów, kwalifikacji i umiejętności, zrealizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przez Openfield Sp. z o.o. z Opola.

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

przekazujemy w tym roku trzeci egzemplarz ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierający informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z cyklicznych badań pn. „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim”, opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Przedstawiony raport z wyników badania, obrazuje nastroje zatrudnieniowe pracodawców w IV kwartale 2015 roku. 

Dodano przez: Paweł Nowak

Liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim na koniec lipca 2015 roku wyniosła 78 401 osób, a zatem zmniejszyła się w porównaniu z czerwcem 2015 roku o 3 034 osoby, natomiast w porównaniu z lipcem 2014 roku aż o 13 818 osób.