Lipiec 2017 - Aktualna sytuacja na rynku pracy

Dodano przez: Paweł Nowak

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim na koniec lipca 2017 roku wyniosła 9,1%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim była o 0,2 punktu procentowego niższa niż w czerwcu 2017 roku oraz o 1,7 p. proc. niższa w porówaniu do danych z lipca ub. roku.

Pliki do pobrania

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.