Aktualności

Wskaźnik zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim - II kwartał 2017 r.
Raport - Postawy edukacyjne i zawodowe studentów kierunków inżynierskich na zachodniopomorskich uczelniach.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z badania pn. Postawy edukacyjne i zawodowe studentów kierunków inżynierskich na zachodniopomorskich uczelniach, zrealizowanego w ramach umowy Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy w województwie zachodniopomorskim.

Bezrobotni niepełnosprawni w woj. zachodniopomorskim - stan na koniec I półrocza 2017r.
Raport - Osoby niepełnosprawne na zachodniopomorskim rynku pracy.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z badania pn. Osoby niepełnosprawne na zachodniopomorskim rynku pracy.

Spotkanie doradców zawodowych na temat: „Narzędzi kształtowania postaw związanych  z edukacją zawodową i uczestnictwem na rynku pracy – ujęcie teoretyczne i praktyczne”.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zorganizował spotkanie dla doradców zawodowych w ramach Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Badań Rynku Pracy.

Partnerstwo Lokalne Na Rzecz Badań Rynku Pracy
Dodano przez: Andrzej Świeboda

W dniach 18.10.2017 r. – 20.10.2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zorganizował szkolenie w formie praktycznych warsztatów z wykorzystaniem komputerów dla pracowników powiatowych urzędów pracy, odpowiedzialnych za diagnozowanie i prowadzenie analizy lokalnego rynku pracy pn.: ,,Praktyczne wykorzystanie informacji będących w zasobach Publicznych Służb Zatrudnienia, na rzecz odbiorców zewnętrznych”.

IV kwartał 2017 r. - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim
Dodano przez: Paweł Nowak

Szanowni Panstwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z cyklicznych badań pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim" opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Przedstawiony raport z wyników badania, obrazuje plany zatrudnieniowe pracodawców w IV kwartale 2017 roku.

Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 3/2017
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

przekazujemy trzeci w tym roku, egzemplarz ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierający informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w gminach województwa zachodniopomorskiego w końcu lipca 2017 r.
Lipiec 2017 - Aktualna sytuacja na rynku pracy
Dodano przez: Paweł Nowak

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim na koniec lipca 2017 roku wyniosła 9,1%.