Aktualności

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w gminach województwa zachodniopomorskiego w końcu lipca 2017 r.
Lipiec 2017 - Aktualna sytuacja na rynku pracy
Dodano przez: Paweł Nowak

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim na koniec lipca 2017 roku wyniosła 9,1%.

Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 2/2017
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

przekazujemy drugi w tym roku, egzemplarz ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierający informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

Raport -  Uwarunkowania decyzji zawodowych i edukacyjnych oraz postawy wobec rynku pracy uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z badania pn. Uwarunkowania decyzji zawodowych i edukacyjnych oraz postawy wobec rynku pracy uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie zachodniopomorskim, opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy.

III kwartał 2017 r. - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim
Dodano przez: Paweł Nowak

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z cyklicznych badań pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim", opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Przedstawiony raport z wyników badania, obrazuje nastroje zatrudnieniowe pracodawców w III kwartale 2017 roku.

Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 1/2017
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

przekazujemy pierwszy w tym roku, egzemplarz ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierający informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

II kwartał 2017 r. - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim
Dodano przez: Paweł Nowak

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z cyklicznych badań pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim", opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy. Przedstawiony raport z wyników badania, obrazuje nastroje zatrudnieniowe pracodawców w II kwartale 2017 roku.

Raport - Problemy i potrzeby zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor usług turystycznych.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z badania pn. „Problemy i potrzeby zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor usług turystycznych, opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy".

Partnerstwo Lokalne na Rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy w województwie zachodniopomorskim
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

w ramach zawartej umowy Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy w województwie zachodniopomorskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z uczelniami wyższymi:

Akademią Morską w Szczecinie, Uniwersytetem Szczecińskim, Zachodniopomorskiem Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Politechniką Koszalińską, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu, Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Szczecinie,
Wyniki 7 edycji cyklicznego badania - Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego.
Dodano przez: Andrzej Świeboda

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z badania pn. „Sytuacja społeczno-zawodowa zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego w 2016 roku”, opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy.