Aktualności

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2019r.
Dodano przez: Jacek Siekierzycki

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy

Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych
Dodano przez: Marta Sapińska

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym Poradnictwa zawodowego, szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,

staży i przygotowania zawodowego dorosłych w 2018 roku

Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w I półroczu 2019 roku
Dodano przez: Kamila Dunaj

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w pierwszym półroczu 2019 roku

Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - sierpień 2019
Dodano przez: Kamila Dunaj

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.

Raport sytuacyjny - VII 2019
Dodano przez: Jacek Siekierzycki

Szanowni Państwo,  

 

zapraszamy do zapoznania się z lipcowym numerem Raportu Sytuacyjnego w 2019 roku oraz zawartymi w nim informacjami o rynku pracy.

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w lipcu 2019r.
Dodano przez: Jacek Siekierzycki

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.

Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - lipiec 2019
Dodano przez: Jacek Siekierzycki

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.

Raport sytuacyjny - VI 2019
Dodano przez: Jacek Siekierzycki

Szanowni Państwo,  

 

zapraszamy do zapoznania się z czerwcowym numerem Raportu Sytuacyjnego w 2019 roku oraz zawartymi w nim informacjami o rynku pracy.

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2019r.
Dodano przez: Jacek Siekierzycki

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2018 roku - Raport roczny
Dodano przez: Marta Sapińska

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszym opracowaniem badania Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2018 roku