Aktualności

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2018r.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2017 roku - Raport roczny
Bezrobocie na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego w 2017 roku
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w maju 2018r.
Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2018r.
Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy w 2017 roku
Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w marcu 2018r.
Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego w 2017 roku