Aktualności

Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2018r.
Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy w 2017 roku
Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w marcu 2018r.
Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego w 2017 roku
Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w lutym 2018r.
Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy w województwie zachodniopomorskim  (na podstawie danych za 2017 r.)
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim w II półroczu 2017 roku - Informacja sygnalna