Informacja z przeprowadzonej aktualizacji wpisów do RIS za rok 2013

Zgodnie z zapisami art. 8 ust. 1 pkt 13b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przeprowadził aktualizację wpisów do Rejestru Instytucji Szkoleniowych województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok. Aktualizacji dokonało 414 instytucji. Z rejestru wykreślono 165 podmiotów. W pierwszym kwartale 2014 roku dokonano rejestracji 63 instytucji szkoleniowych oraz dokonano wykreśleń 2 instytucji na ich własny wniosek. Szczegółowe informacje z przeprowadzonej aktualizacji przedstawia poniższa tabela.

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.