Informacja z przeprowadzonej aktualizacji wpisów do RIS za 2010 rok

Zgodnie z zapisami art. 8 ust. pkt 13 b, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.); Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przeprowadził aktualizację wpisów do Rejestru Instytucji Szkoleniowych województwa zachodniopomorskiego za 2010 rok. Aktualizacji dokonało 451 instytucji, z rejestru wykreślono 127 podmiotów. W pierwszym kwartale 2011 roku, dokonano rejestracji 46 nowych instytucji szkoleniowych. Szczegółowe informacje z przeprowadzonej aktualizacji przedstawia poniższa tabela oraz wykres. 

Pliki do pobrania:

Informacje o programach potrzebnych do otworzenia powyższych plików znajdują się w dziale pomoc techniczna.