Informacja z przeprowadzonej aktualizacji wpisów do RIS za 2008 rok

      W ramach zadań związanych z realizacją zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przeprowadzono aktualizację wpisów  do Rejestru Instytucji Szkoleniowych województwa zachodniopomorskiego za rok 2008. Aktualizacji dokonało 379 instytucji, z rejestru wykreślono 83 podmioty. W I kwartale 2009 r. dokonano rejestracji 47 nowych podmiotów. Szczegółowe informacje przedstawia poniższa tabela oraz wykres (należy kliknąć w miniaturkę).

Aktualizacja wpisów do Rejestru Instytucji Szkoleniowych za 2008 rok
Rok Liczba instytucji szkoleniowych wpisanych do RIS  Instytucje szkoleniowe aktywne - stan do 31.12.2008 roku Instytucje szkoleniowe zaktualizowane w 2009 roku - wpłynęło 379 wniosków Instytucje szkoleniowe wykreślone w 2009 roku Instytucje szkoleniowe aktywne - stan na 16.03.2009 roku
2004 77 46 44 2 44
2005 187 104 92 12 92
2006 126 81 67 14 67
2007 114 107 80 27 80
2008 124 124 96 28 96
2009 47*        
Razem 668 462 379 83 419

*stan na dzień 31.03.2009