2014

PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019 z późn. zm.).


W roku 2014 obowiązują zasady podziału stosowane od roku 2009.