XIV Spotkanie Kultur – Koszalin 2019 z udziałem doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

Dodano przez: Jolanta Gałązka

W sobotę, 24 sierpnia 2019 r. na Rynku Staromiejskim w Koszalinie odbędzie się XIV Spotkanie Kultur – Koszalin 2019. Organizatorem wydarzenia jest Zarząd Oddziału Koszalińskiego Związku Ukraińców w Polsce. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu otrzymali również doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie.

Głównym celem imprezy jest przybliżenie kultury i tradycji mniejszości narodowych zamieszkujących nasz region oraz kształtowanie społeczeństwa otwartego na odmienności narodowe i kulturowe.

Dodatkowo, podczas XIV Spotkania Kultur, doradcy zawodowi będą udzielać indywidualnych porad związanych z rozwojem zawodowym, a także przybliżą oczekiwania lokalnych pracodawców.