Wsparcie rodziców i dzieci podczas Powiatowego Badania Predyspozycji Zawodowych w Kołobrzegu

Dodano przez: Jolanta Gałązka

W dniach 24 i 25 lutego 2020 doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Koszalina uczestniczyli w Powiatowym Badaniu Predyspozycji Zawodowych zorganizowanym na terenie I LO im. M.Kopernika w Kołobrzegu.

Powiatowe Badanie Predyspozycji obejmujące kilka wydarzeń przygotowane zostało z myślą o wsparciu rodziców oraz uczniów szkół z Kołobrzegu i okolicznych gmin, kończących w czerwcu br. naukę w szkołach podstawowych. Wybór zawodu w oparciu o posiadane talenty i wewnętrzne potrzeby jest niezwykle istotny z punktu widzenia właściwego budowania ścieżki przyszłej kariery zawodowej. Taką świadomość mieli i rodzice i młodzież biorąca udział w tym  przedsięwzięciu. Dlatego w trakcie wydarzenia doradcy zawodowi z CIiPKZ motywowali młodych ludzi do podejmowania przemyślanych decyzji zawodowych. Uczniowie 24 lutego 2020 r. licznie poddali się badaniom testowym prowadzonym przez doradców z CIiPKZ, którzy na podstawie uzyskanych przez uczniów wyników przeprowadzali ocenę indywidualnych predyspozycji i preferencji zawodowych badanych oraz sugerowali im najodpowiedniejszą ścieżkę edukacyjną.

Kolejny dzień imprezy (25.02.2020) wypełniły prowadzone przez doradców warsztaty dedykowane młodzieży szkół średnich planującej kolejne etapy edukacji i podejmującej decyzję o wyborze zawodu oraz cieszące się dużym zainteresowaniem spotkanie dla rodziców pt.:”Jak wspierać dziecko w wyborze kariery edukacyjno-zawodowej”. W trakcie spotkania rodzicom przedstawiono sposoby wsparcia dziecka w wyborze przyszłej szkoły i zawodu oraz wynikające z tego korzyści. Omówiono czynniki związane z uczniem i z rodziną wpływające na wybór zawodu, ze zwróceniem uwagi na elementy ułatwiające i utrudniające rodzicowi wspieranie dziecka w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej. Podano najczęstsze błędy popełniane przez uczniów przy wyborze zawodu i skutki niewłaściwych decyzji.Wskazano na rolę posiadania aktualnej informacji dotyczącej oferty szkół ponadpodstawowych, wiedzy o zawodach, trendach rynku pracy i instytucjach mogących pomóc dorosłym w procesie wyboru przez dziecko dalszej drogi edukacyjnej.

Pracownicy urzędu wykorzystali ponadto udział w tym wydarzeniu do promowania usług swojej instytucji wśród towarzyszących uczniom nauczycieli i rodziców, ciekawych nowych trendów na rynku pracy.