WOLNOŚĆ BEZ BARIER

Dodano przez: Tomasz Dudziński

W dniach 28-30 stycznia 2019 r. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbyło się pilotażowe szkolenie w ramach autorskiego programu pn. „Wolność bez barier”, zrealizowane przez Fundację resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” ze Szczecina.

Autorska innowacja społeczna pn. „Wolność bez barier”, została stworzona przez Fundację „Tulipan”. Celem programu jest niwelowanie bariery komunikacyjnej pomiędzy, m.in. urzędnikami państwowymi a osadzonymi i byłymi skazanymi oraz wprowadzenie na teren instytucji państwowych, różnego typu działań i materiałów służących poszerzeniu wiedzy z zakresu pracy z osobami karanymi.

W trzydniowym szkoleniu pn. „Techniki i narzędzia w pracy z osobą skazaną/po opuszczeniu jednostki penitencjarnej”, realizowanego w ramach innowacji społecznej pn. „Wolność bez barier”, wzięło udział 15 osób - doradców zawodowych z wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy.

Pierwszy dzień szkolenia poprowadziła Pani Monika Skrzetuska - prezes Fundacji „Tulipan”, ekspert ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień, która przedstawiła zakres działalności fundacji oraz program pn. WOLNOSĆ BEZ BARIER. Pani Monika Skrzetuska – prezes Fundacji „Tulipan”, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem a także pasją zawodową, zaznajomiła uczestników szkolenia z problematyką dotyczącą pracy z drugim człowiekiem.

Drugi dzień szkolenia poprowadziła Pani Maja Wencierska - psycholog, która na co dzień pracuje z osobami skazanymi i byłym skazanymi, oferując pomoc w zakresie psychologicznym, coachingu oraz doradztwa zawodowego. Podczas ciekawych zajęć warsztatowych, uczestnicy szkolenia zapoznali się ze specyfiką procesu komunikacji z osobą skazaną/byłym skazanym.

Trzeci dzień szkolenia był możliwością poznania trzech historii trzech mężczyzn, którzy opuścili zakłady karne. Jaka była ich droga, z jakimi problemami i w jaki sposób sobie dziś radzą? Na te i inne, liczne pytania zadawane przez uczestników szkolenia odpowiadali byli skazani, Marek– instruktor terapii uzależnień, Michał–pomocnik budowlany i Adam–monter.  

Szkolenie pn. „Techniki i narzędzia w pracy z osobą skazaną/po opuszczeniu jednostki penitencjarnej”, przyczyniło się do zwiększenia kompetencji pracowników urzędów pracy w zakresie umiejętności komunikacyjnych i stosowania technik pracy z osobą skazaną/ po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, a ponadto stanowi wstęp do dalszej rozmowy na temat wyzwań/problemów związanych z pracą z osobami skazanymi i opuszczającymi jednostki penitencjarne.  

W ramach innowacyjnego działania, pn. „Wolność bez barier” (innowacja społeczna), powstał film, którego zadaniem jest ukazanie tego, co ważne w procesie zmiany. Część nagrań powstała w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie z udziałem doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie.

Link do filmu w serwisie YouTube