Spotkanie informacyjne w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej Ministerstwa Obrony Narodowej w Szczecinie.

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie wspólnie z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej zorganizował spotkanie, mające na celu przygotowanie żołnierzy odchodzących w stan spoczynku do aktywności zawodowej poza strukturami Sił Zbrojnych RP.

W dniu 24 października 2018 r. doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie prowadzili grupowe spotkanie informacyjne adresowane do byłych żołnierzy zawodowych. Celem spotkania było wzbudzenie świadomości posiadanego potencjału pozwalającego znaleźć zatrudnienie po zwolnieniu ze służby wojskowej oraz zmotywowanie do aktywnej postawy w procesie budowanie nowej ścieżki zawodowej. Uczestnicy spotkania uzyskali informacje z zakresu możliwości podejmowania optymalnych decyzji związanych z wyborem miejsca zatrudnienia.

Uczestnicy w trakcie spotkania zgłaszali chęć uzyskania informacji o kierunkach i trendach związanych z przekwalifikowaniem się. Najbardziej interesował ich obszar związany z transportem i logistyką. Sporo pytań pojawiło się również z zakresu pracy w obszarze transgranicznym. Dodatkowo, na prośbę współorganizatorów spotkania, zostały omówione elementy autoprezentacji i zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. W spotkaniu udział wzięło 15 żołnierzy zawodowych służb lądowych.