Spotkanie dla cudzoziemców w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie w ramach współpracy z Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej - Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Szczecinie organizatorem spotkania informacyjnego dla cudzoziemców.

17 września 2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zagadnień związanych z życiem i pracą na terenie Polski.

W wydarzeniu udział wzięło 11 osób, w tym: obywatele z Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Spotkanie prowadzone było przez Sylwię Hantz - doradcę zawodowego z CIiPKZ w Szczecinie oraz Annę Ścibor-Butrym - doradcę ds. integracji z Caritas Polska.

Spotkanie dotyczyło szeroko rozumianego planowania kariery zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rozwoju uczestników. Doradca zawodowy omówił zawody przyszłości, jak i różne drogi edukacyjne prowadzące do zdobycia zawodu. Przekazał też informacje o lokalnym i krajowym rynku pracy oraz zasadach uznawania kwalifikacji w Polsce. Pod koniec spotkania uczestnicy otrzymali sporą dawkę wiedzy o procedurach dotyczących zatrudnienia, w szczególności z obszaru przygotowania się do rozmowy z pracodawcą. Ostatnim elementem przekazanym uczestnikom były informacje z zakresu umów i prawa pracy omówione przez przedstawiciela Caritasu.