„Poznaj swoje talenty” zajęcia warsztatowe dla szkolnych doradców zawodowych w Koszalinie

Dodano przez: Jolanta Gałązka

15 października 2019 roku w siedzibie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie odbyło się szkolenie dla doradców zawodowych z koszalińskich szkół z zakresu odkrywania talentów. Szkolenie zostało przeprowadzone przez doradcę zawodowego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie.

W trakcie warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać, czym są talenty, skąd się biorą i co warunkuje ich rozwój oraz jak je skutecznie rozwijać w zgodzie ze swoimi predyspozycjami i zainteresowaniami. Nauczyciele-doradcy zawodowi dowiedzieli się, że warunkiem dobrego funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości jest znajomość swojego umysłu i ciała, a punktem wyjścia do „odkrywania talentów” jest świadoma praca w kierunku samopoznania. Wszystko to jest możliwe dzięki poznaniu swojego sposobu regenerowania zasobów, dominującej półkuli mózgowej i wzoru poznania percepcyjnego.