„Niepełnosprawni absolwenci na rynku pracy” – tematem przewodnim na szkoleniu dla szkolnych doradców zawodowych w Koszalinie

Dodano przez: Jolanta Gałązka

6 lutego 2020 roku w siedzibie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie odbyło się szkolenie dla doradców z koszalińskich szkół zawodowych, które przeprowadził doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie.

Na spotkaniu, szkolnym doradcom przekazano informacje dotyczące możliwości udzielania pomocy młodym osobom z niepełnosprawnością przez PFRON i PUP. Omówiono formy wsparcia zgodne z rodzajem orzeczenia o niepełnosprawności. Przedstawiono usługi i instrumenty rynku pracy w oparciu o obowiązujące przepisy. Zainteresowanie wzbudziły szczególnie te formy wsparcia, z których mogliby skorzystać absolwenci szkół. Aktualne dane GUS o aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością, w tym wysoki odsetek osób z wykształceniem wyższym, były zaczątkiem do dyskusji o przyczynach tego zjawiska oraz o roli doradcy szkolnego w przygotowaniu ucznia z niepełnosprawnością do świadomego wyboru dalszej drogi zawodowej. Doradcy mieli możliwość zapoznania się z magazynem informacyjnym osób niepełnosprawnych „Nasze Sprawy”, materiałami informacyjnymi PFRON i tematycznym podręcznikiem metodycznym doradcy zawodowego.