Koszalin -  spotkanie dla pracodawców pn. „Procedury zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

Dodano przez: Jolanta Gałązka

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie, zorganizowało spotkanie informacyjne na temat zasad zatrudniania cudzoziemców. Do udziału w roli prelegentów zaproszono przedstawicieli Placówki Oddziału Morskiego Straży Granicznej w Kołobrzegu, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie.

14 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie odbyło się spotkanie dla pracodawców pn. „Procedury zatrudniania cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele wielu firm, z różnych obszarów rynku pracy, m.in.: z branży budowlanej, przemysłowej, gastronomicznej, kulturalnej, usługowej (łącznie 65 osób). Podczas pierwszej części spotkania przedstawiciele Placówki Oddziału Morskiego Straży Granicznej w Kołobrzegu por. SG Natalia Mielczarek oraz chor. szt. SG Arkadiusz Czarnecki zapoznali uczestników z warunkami wjazdu oraz pobytu cudzoziemców na terenie Polski. W dalszej części spotkania Pani Małgorzata Neumann Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Pani Grażyna Forma Kierownik Oddziału Legalizacji Zatrudniania Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiły procedury legalizacji pobytu cudzoziemca na terenie RP oraz warunki uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę. W ostatniej części spotkania Pan Jarosław Król Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Zawodowego PUP w Koszalinie, przybliżył zagadnienia poświęcone zasadom wydawania pozwoleń na pracę sezonową oraz na pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi składanego przez pracodawcę. Prelegenci odpowiadali również na szereg pytań związanych z problemami i wątpliwościami, z jakimi spotkali się pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemców.

Na zakończenie spotkania uczestnicy wyrazili podziękowania organizatorom za umożliwienie pogłębienia swojej wiedzy na temat zatrudniania cudzoziemców, prezentowanej przez ekspertów z różnych instytucji zajmujących się problematyką cudzoziemców oraz wyjaśnienia wielu wątpliwości. Pracodawcy zgłosili chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach o podobnej tematyce.