IX edycja Targów edukacyjno-zawodowych Vocatium 2018 pod nazwą „Na tropie wymarzonej pracy”

Dodano przez: Tomasz Dudziński

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie zaangażowanym uczestnikiem IX edycji Targów edukacyjno-zawodowych Vocatium.

18 października 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie (CIiPKZ), był uczestnikiem IX edycji Targów edukacyjno-zawodowych Vocatium, organizowanych przez Instytut Rozwoju Talentów IfT Institut für Talententwicklung GmbH we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową IHK Ostbrandenburg.

 Celem Targów było zagwarantowanie młodym ludziom dostępu do ofert wystawiających się uczelni oraz umożliwienie odbycia indywidualnych rozmów doradczych nt. planowania kariery. Na cieszącym się dużym zainteresowaniem stoisku wystawienniczym CIiPKZ, doradcy zawodowi przeprowadzali badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Na podstawie wyników testów udzielali indywidualnych porad zawodowych, określali umiejętności i zainteresowania zawodowe. Ponadto, w oparciu o zebrane informacje, omawiali indywidualne ścieżki edukacyjne i dalsze plany zawodowe. Odwiedzający korzystali również z możliwości uzyskania informacji z zakresu obecnego rynku pracy czy usług oferowanych przez instytucje służb publicznych. W tym roku, po raz pierwszy, oferta wystawiennicza CIiPKZ została wzbogacona o prezentację „Poznaj swoje talenty” poprowadzoną przez doradcę zawodowego - Sylwię Hantz. Wystąpienie, poświęcone odkrywaniu mocnych stron – tj. talentów, spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak ich opiekunów. Doradcy zawodowi, w ciągu jednej edycji Targów Vocatium, dokonali 135 interpretacji testów preferencji zawodowych, co świadczy o coraz większej świadomości planowania własnego rozwoju zawodowego.