“Dzień Seniora” w Koszalinie z udziałem doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

Dodano przez: Alina Ziółkowska

"Zdrowi, bezpieczni, aktywni" - pod takim hasłem 10 października 2019 r. w Centrum Kultury 105 w Koszalinie odbyła się tegoroczna edycja "Dnia Seniora", której organizatorem był koszaliński Oddział ZUS.

Co roku we wszystkich oddziałach ZUS organizowane są spotkania dla seniorów, które mają ich zachęcić do wyjścia z domu. Tak też było w miniony czwartek w Koszalinie. W ciepłej, rodzinnej atmosferze uczestnicy mieli okazję wysłuchać kilku bardzo interesujących prelekcji na temat zdrowego odżywiania, przeciwdziałania depresji, bezpieczeństwa na drodze… Ale nie tylko te zagadnienia interesowały seniorów. Świadczenia, waloryzacja czy zwłaszcza zatrudnienie na emeryturze, to także kwestie bardzo ważne dla tej grupy. Stąd też obecność doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie.

Aktywnych seniorów, cieszących się jeszcze dobrym zdrowiem, jest coraz więcej. Na swoim stanowisku doradcy zawodowi zachęcali więc obecnych do udziału w przygotowanych właśnie z myślą o nich nowych zajęciach warsztatowych pod nazwą: „Silversi gotowi na zmiany”, w trakcie których uczestnicy dowiedzą się, jak inaczej można spędzać czas, jak społecznie się udzielać i  jak ewentualnie szukać dodatkowego zajęcia o charakterze zarobkowym.

„Dzień Seniora” stał się dla wszystkich dobrą okazją, by nawiązać nowe kontakty i porozmawiać.